BIBLIOTEKA NARODOWA
   
  BIBLIOTEKI INTERNETOWE
  BIBLIOTEKI AKADEMICKIE
  BIBLIOTEKI AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
  BIBLIOTEKI ARTYSTYCZNE
  BIBLIOTEKI EKONOMICZNE
  BIBLIOTEKI INSTYTUTÓW I PLACÓWEK NAUKOWYCH
  BIBLIOTEKI JĘZYKOWE
  BIBLIOTEKI MEDYCZNE
  BIBLIOTEKI MUZEÓW I ARCHIWÓW
  BIBLIOTEKI OŚRODKÓW KULTURY I EDUKACJI
  BIBLIOTEKI PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH
  BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE
  BIBLIOTEKI POLSKIE NA ŚWIECIE
  BIBLIOTEKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
  BIBLIOTEKI PUBLICZNE
  BIBLIOTEKI ROLNICZE
  BIBLIOTEKI SZKOLNE
  BIBLIOTEKI TECHNICZNE
  BIBLIOTEKI TEOLOGICZNE
  BIBLIOTEKI TOWARZYSTW NAUKOWYCH
  BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIE
  BIBLIOTEKI WOJSKOWE
  BIBLIOTEKI WYŻSZYCH SZKÓŁ NIEPAŃSTWOWYCH
  BIBLIOTEKI ZAGRANICZNE W POLSCE
  INNE BIBLIOTEKI
  MEDIATEKI