Biblioteka publiczna w gminie Sztutowo powstała w 1948 r. Początek pracy bibliotecznej nastąpił we
wrześniu 1948 r., a w listopadzie tego roku dokonano pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej.

Pod Nr 1 zarejestrowano książkę Jana Parandowskiego
- " Trzy znaki Zodiaku " wydaną w Krakowie w 1947 r.
Książka ta nie zachowała się do dnia dzisiejszego.

Biblioteka posiada natomiast książkę z Nr. inw. 3. Jest to
"Historia wielkości i upadku Cezara Birotteau", H. Balzaca
wydana w Warszawie przez wydawnictwo "Wiedza" w 1947 r.

Pod koniec 1948 r. Biblioteka posiadała księgozbiór w ilości 100 woluminów.

Po roku działalności do dyspozycji czytelników było 420 książek, a w roku 1950 - 560 książek.

Na koniec 1960 r. księgozbiór liczył już 4860 woluminów. Korzystało z niego prawie 400 czytelników.

Pierwszą siedzibą Biblioteki był lokal w budynku Urzędu Gminy przy ulicy Gdańskiej 55. W 1966
roku ( po spaleniu się piętra urzędu ) Bibliotekę przeniesiono do budynku remizy strażackiej przy ul.
Zalewowej. Następna przeprowadzka była w 1989 r. ( z powrotem do budynku Urzędu Gminy ).

Wreszcie w 2002 r. dzięki staraniom Wójta Eugeniusza Wyrzykowskiego Biblioteka uzyskała obszerny,
piękny lokal w budynku Zespołu Szkół w Sztutowie przy ulicy Szkolnej.
Uroczyste otwarcie nastąpiło 3 kwietnia 2002 r.w obecności v-ce wojewody pomorskiego Stanisława
Kochanowskiego, starosty nowodworskiego Romualda Drynko, v-ce prezesa Banku Spółdzielczego w
Stegnie Michała Pietrucina oraz przedstawicieli władz samorządowych z Wójtem Eugeniuszem
Wyrzykowskim na czele, delegacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku i Dyrektora Biblioteki
Publicznej M. i Gminy Nowy Dwór Gdański Teresy Adamiak.

Obecnie Biblioteka wypożycza i udostępnia zbiory dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży w
wyodrębnionych pomieszczeniach z wolnym dostępem do półek. W czytelni można korzystać z trzech
stanowisk komputerowych ( pozyskanych w ramach programu " Ikonka " ).
Biblioteka posiada znaczny zbiór zbiorów specjalnych stale uzupełnianych o nowe pozycje, w tym duży
zbiór starych fotografii.

Do roku 1991 Biblioteka miała dwie filie biblioteczne : w Kątach Rybackich i w Krynicy Morskiej.
Po nadaniu praw miejskich ( 01.04.1991 r.) Krynica Morska odłączyła się od gminy Sztutowo, a filia
biblioteczna w Krynicy uzyskała statut biblioteki miejskiej.

Kierownicy Biblioteki :

Józef Kobos - od 1948 do 1950,
Kazimiera Hirschweld - od 1950 do 1978,
Laura Drynko - od 1978 do 1983 .
Krystyna Kochańska - Dyrektor od 1983 do 2008

Kierownicy Biblioteki :

Obecnie kadrę biblioteczną Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo stanowią :

Krystyna Dróżdż - Dyrektor

Małgorzata Smug - Główny Księgowy
Urszula Parol - starszy bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Sztutowie
Maria Małkowska - pomocnik bibliotekarza w Bibliotece Publicznej w Sztutowie
Marzena Kozak - pracownik Filii Bibliotecznej w Kątach Rybackich